• Levering in NL, BE, DE & LU
  • Ervaring sinds 2002
  • 035 - 694 50 04
  • info@xaro.nl
  • Levering in NL, BE, DE & LU
  • Ervaring sinds 2002
  • 035 - 694 50 04
  • info@xaro.nl

Gezondheidsaspecten

Solaris: dè garantie voor een gezonde leefomgeving

De kritische grens voor wat betreft elektromagnetische straling lijkt tegenwoordig bereikt te zijn. De kunstmatige omgevingsstraling is sinds de jaren 80 met een factor miljard toegenomen. Ondanks het feit dat er veel onderzoek heeft plaatsgevonden is er nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van "elektrosmog" op de gezondheid. Desondanks wordt er door steeds meer landen aangedrongen op regelgeving en worden normen geleidelijk aan toegepast.

Solaris radiatoren geven nagenoeg geen elektromagnetische straling af en bieden daarom een exemplarisch comfort en absolute stilte. Het is bekend dat elk elektrisch apparaat elektromagnetische straling afgeeft. Het effect van langdurige blootstelling aan deze straling is nog onvoldoende bekend. Fondis, de producent van Solaris radiatoren, heeft besloten rekening te houden met dit feit. De norm voor elektromagnetische straling is vastgesteld op 100μT (gemeten op 50 cm. afstand), Solaris radiatoren geven slechts 0,03μT af. Dit ligt zeer ver onder de huidige Europese norm, de beste garantie voor uw gezond- en veiligheid.